โทรศัพท์

053-112 974-5

อีเมล์

proedu34@gmail.com

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 08:30 - 16:30 น.

ข่าวสาร บทความ

“นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนและ
แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567″

ข่าวสาร บทความ
ข่าวสาร บทความ
ข่าวสาร บทความ
ข่าวสาร บทความ
ข่าวสาร บทความ

คู่มือ สพม.เชียงใหม่

คู่มือ สพม.เชียงใหม่ ดาวน์โหลด