การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

1 205 206 207 237

เว็บไซต์เครือข่ายสถิติการให้บริการ
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 18,062
  • Total page views: 31,492
เปิดให้ทุกโรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรมที่หน้าเว็บไซต์ 1 วัน ต่อ 1 ข่าวกิจกรรม นะครับ

จดหมายข่าวจาก สพม.เชียงใหม่

จดหมายข่าวจากโรงเรียน

รณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลัง สพม.เชียงใหม่…ไม่โกง