สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 34 สนามสอบ เพื่อให้การดำเนินทดสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ยังได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในครั้งนี้
ภาพ : คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่
ข่าว : ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี