กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.10 น. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนในชั้นต่างๆ ในกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เพื่อยกย่องคณะนักเรียนที่ช่วยเหลือสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2566 ของฝ่ายงานกิจการนักเรียน ณ ลานแดง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย