รร.นวมนิทราชูทิศ พายัพ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการนโยบายและแผน การเงิน

รร.นวมนิทราชูทิศ พายัพ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการนโยบายและแผน การเงิน

ดาวน์โหลด  img149