โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 และ 2564

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 และ 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ