คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว เณติมา สิทธิสงคราม