สพม.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินกิจกรรม “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 71” ระดับเขตพื้นที่” โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยทั้ง 5 สหวิทยาเขต ประธาน สมป. และศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สืบเนื่องนโยบายแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ของ สพฐ. จากการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ จากโรงแรม เทวราช จังหวัดน่าน
จากมติในที่ประชุมออนไลน์ฯ ระดับเขตพื้นที่ สพม.เชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. ให้สหวิทยาเขตทั้ง 5 สหวิทยาเขตกลุ่มดอย (กลุ่มการแข่งขันมัธยมศึกษาเชียงใหม่ 6 กลุ่ม) ให้ดำเนินกิจกรรม “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 71” โดยผลการแข่งขันถือ เป็นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นรางวัลระดับชาติ
2. กิจกรรม “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 71” ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรายการแข่งและเกณฑ์การแข่งขัน อิงตามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (เนื่องจากกิจกรรมการแข่งขันฯ ครั้งที่ 71 ยังไม่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นทางการ) โดยมีข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
3. เกียรติบัตรของกิจกรรม “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 71” ให้ระบุสถานที่การแข่งขันเป็น 5 สหวิทยาเขตกลุ่มดอย (กลุ่มการแข่งขันมัธยมศึกษาเชียงใหม่ 6 กลุ่ม) และลงนามโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผอ.โรงเรียนสันกำแพง และ ประธาน สมป. ให้การออกแบบเกียรติบัตรการแข่งขันฯ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภาพ/ข่าว:ศน.ปฎิภาณ โรจน์รุ่ง