ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ /ข่าว: นางสาวสุธาสินี คันทวงค์ เลขานุการ ผอ.สพม.เชียงใหม่