🌸⚪️โรงเรียนสองแคววิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” 🌸⚪️

🌸⚪️โรงเรียนสองแคววิทยาคมร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” 🌸⚪️

🔶🔹วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น. นายสุวิทย์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” โดยมีนางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ประธานในพิธีนำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สภากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอดอยหล่อ ร่วมพิธีวางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่🔹🔶