ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

************************

สมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566 ยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เวลาราชการ 09.00 – 12.00 น.)

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือก

ใบสมัคร : ดาวน์โหลด