ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

**************************

1.ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2.ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกเกษตร จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

สมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึง 22 ตุลาคม 2566 ยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (เวลาราชการ 09.00 – 12.00 น.)

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือก

ใบสมัคร : ดาวน์โหลด