ประกาศโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
1.ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2.ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

สมัครตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึง 8 กันยายน 2566 ยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (เวลาราชการ 08.00 – 16.30 น.)
วันที่ 15 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 19 กันยายน 2566 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์
วันที่ 22 กันยายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือก

ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ออ