โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายประพันธ์ บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กล่าวถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่ “แม่ดีเด่น” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6