โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566”

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” ณ หอประชุมเอื้องดอย โดยมีนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้