สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2566

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2566

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2566

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดในรอบเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดในรอบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดในรอบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2565

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปี 2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (ต่อ) – เดือนมิถุนายน 2563