ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตราการให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ)0405.2 ว 645)

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฐานรากจากตอกเสาเข็มเป็นฐานแผ่

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18)

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17)

รายงานวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

การติดตามประกาศเผยเเพร่ราคากลางรายการคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพ

ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab CL10

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เเบบรายงานเเผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ)