บุคลากร

นายธัชกร สายทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Mr.Tatchakorn Saitong
085 655 6442
prakad.sai@gmail.com

นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mrs. Thansuta Udomsilapasub
089 854 1499
titi2552@hotmail.com
นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Miss.Waraporn Anuvorarat
083 568 2353
dr-nan@hotmail.com
นางฐิติพร ไขแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Thitiporn Khaisaeng
089 398 8716
maewkhaisaeng@gmail.com
นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Miss.Kessaraporn Singkamanee
081 289 6849
Kessaraporn@cme2.go.th
นางพัชรินทร์ กันวะนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Patcharin Kanwana
087 181 1305
noifilmphone@gmail.com
นางศิริกร​ ปวงคำคง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mrs.Sirirkorn Phungkamkong
093 286 8375
poppylove_1961@hotmail.com
นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Pimsuda Iemsakul
063 940 6676
Sono.pimmy@gmail.com
นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mr.Worrasate Amonnataphat
084 599 1216
Anuwat0701@hotmail.com
นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Sutasinee Konjai
065 951 6498
Natkonjai@secondary34.go.th
นายปิยะณัฐ กันทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mr.Piyanat Kantha
064 954 9545
piyanat.kantha@gmail.com
นางสาวอรอุมา กงไกรราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Onuma Kongkriratch
065 614 9614
Uma.kongkriratch@gmail.com
นายนราศักดิ์ ไชยเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mr.Narasak Chairuang
089 852 8094
narasak287@gmail.com
นายสุเทพ ลิอุบล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mr.Suthep liubon
065 895 1656
liublon@gmail.com
นางสาวอรสา ดีทุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Orasa Deethung
061 874 4456
orange_dd_teen@hotmail.com
นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง
ศึกษานิเทศก์
Mr.Patiparn Rojrung
086 654 4600
patiparnnn@gmail.com
นางพัฒชริน พ่วงพี
ธุรการนิเทศติดตาม
Mrs.Patcharin Poungpee
063 715 3233
coolkhag@gmail.com