บุคลากร

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-

นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Mrs.Supaporn Chotiworapipat
080 680 8180
raincool07@hotmail.com
นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Miss.Netima Sittisongkram
081 950 4865
Kilo.neti@hotmail.com
นางวารุณี วรรธนะภูติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Mrs.Warunee Wattanaputi
081 765 7859
w_watanaputi@hotmail.com
นายภูริวัจน์ วงค์เลย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Mr.Phuriwat Wongloei
089 700 0719
proedu34@gmail.com
นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Mrs.Saowanee Rueankaew
081 706 2425
n_to_n@hotmail.com
นายพรเลิศ ชุตินธรางค์กูล
พนักงานราชการ
Mr.
087 657 0097
Prnlert@gmail.com
นางสาวศรัญญา พุทธปวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Miss.Sarunya Puttapoun
083 207 1512
qwer21_@hotmail.com