การประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สพม.34

จาก กลุ่ม DLICT

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกในการให้บริการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน กำหนดประชุมระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่