การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่ม DLICT การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

กลุ่ม DLICT

31 พ.ค. 2019

งาน “EDUdigital 2019”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019”

กลุ่ม DLICT

7 ม.ค. 2019

จัดอบรมหลักสูตร MikroTik Level 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่ม DLICT จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านระบบเครือข่าย หลักสูตร MikroTik Level 1 ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2561

แพลนต์

5 ก.ค. 2018

สพม.34 ออกติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต รร.เชียงดาว

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สพมเขต 34 นำโดยนายพิษณุ พินิจ รองผอ.สพม.เขต34 และ คณะกรรมการด้าน ICT สพม.เขต34 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ออกติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนเชียงดาว

แพลนต์

29 มิ.ย. 2018

สพม.34 ออกติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต รร.แม่แตง

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สพมเขต 34 นำโดยนายพิษณุ พินิจ รองผอ.สพม.เขต34 และ คณะกรรมการด้าน ICT สพม.เขต34 ออกติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนแม่แตง

แพลนต์

28 มิ.ย. 2018