ขอเชิญสมัครสมาชิก OBECLINE 2018

จาก กลุ่ม DLICT

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัดทุกคน สมัครสมาชิก    OBECLINE 2018 เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว