แจ้งเปิดระบบ DMC ปี 2561

จาก กลุ่ม DLICT

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2561 (DMC) เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.61 – 10 มิ.ย.61 เวลา24.00น. หากโรงเรียนใดยืนยันไม่ทันตามกำหนดเวลา สพฐ.จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าหรือไม่ก็ไม่จัดสรรให้ หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการกรอกระบบ DMC สามารถติดต่อนางศุญาฎา  เชื่อมั่น หมายเลขโทรศัพท์ 084-3788903

เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2561 คลิกที่นี่