บุคลากร

นางพัชราพร แก้วบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Mrs.Patcharaporn Kaewbut
084 378 8830
patchara_kb@hotmail.com

นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
Miss.Supaporn Yosboonruang
089 561 6217
pr_spyot@hotmail.com
นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Mrs.Nantawan Tansuchot
094 763 1919
tansuchot@secondary34.go.th
นางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Mrs.Onanong Yiamcharoen
098 829 8792
onanongsc34@gmail.com
นางณัชชา อินต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Mrs.Natcha Inta
089 555 0537
inta018835548@hotmail.com
นายอดุลย์ ตั๋นเขียว
พนักงานธุรการ ส.4
Mr.Adul Tankheaw
084 809 1992
adul1966.at@gmail.com
นางสาวอารดา อานุ
พนักงานพิมพ์ดีด
Miss.Arada Anu
089 265 1861
arada.anu@gmail.com
นางสาวณัฐาภรณ์ เปี้ยขัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Miss.Nattaporn Piakhan
094 636 2639
by_cakeza@hotmail.com
นายณัฐวร วงค์มั่น
วงค์มั่น
Mr.Nattaworn Wongman
088 290 8854
nattaworn451@gmail.com
นายอานนท์ ยันดี
พนักงานขับรถ
Mr.Arenon Yendee​
088 407 4339
Arenonyendee@gmail.com
นายณัฐพล แก้วฟอง
พนักงานขับรถ
Mr.Nattapon Kaewfong
091 827 3726
Nattapon66@hotmail.co.th
นางแสงทอง ตุ่นใจ
แม่บ้าน
Mrs.Sangtong Toonjai
084 885 2565
-
นางสาววันดา วันงาม
แม่บ้าน
Miss.Wanda Wanngam
082 229 6958
-