สพม.เชียงใหม่ รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 2/2565

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา08.00 น.ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษาศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25654 เพื่อรับฟังนโยบายจากสพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ในครั้งนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้นำเสนอแนวทางการบริหารงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพ/ข่าว : ศน.อรอุมา กงไกรราช