🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทหารสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565🔰

🔰โรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมทหารสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565🔰
🔷️🔸️วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทหาร สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์
ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 และรับของรางวัล “ชุดอุปกรณ์กีฬา”
ในวันที่ 11 มกราคม 2565 โดยมีพันเอกมนต์รัตน์ รัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้มอบของรางวัล ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดเชียงใหม่🔸️🔷️