การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์

วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประกอบด้วยโรงเรียนฮอดพิทยาคม , โรงเรียนจอมทอง , โรงเรียนแม่แจ่ม , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ โดยมี นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานกลุ่มดอยอินทนนท์ ประธานการประชุม ในการนี้ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมฝ่ายบริหาร ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารกลุ่มดอยอินทนนท์ ณ ห้องรับรอง อาคาร ๙ อินทวิชยานนท์ ๕๗ ปี โรงเรียนจอมทอง