โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด็กหญิงกุลธิดา เสนาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00น. นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเด็กหญิงกุลธิดา เสนาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/

ขอดวงวิญญาณท่านจงสู่ภูมิภพที่ดีด้วยเทอญ