สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมสัมมนาวิชาการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 85 คน ในการนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาเป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ และ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีนายธนัฏฐ์  แสนแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายกสมาคมเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์  ศรีพิทักษ์ ผอ.สุพล ประสานศรี นายเจียมพดล  ไชยยาลักษณ์ นายมงคล กาเหว่า นางสาวธาราทิพย์  วงษ์บรรณะ และนายรังสฤษฎิ์  เอี่ยมสะอาด เป็นวิทยาการสัมมนา นอกจากนี้สมาคมฯได้ถือโอกาสนี้แสดงมุทตาจิต แด่รองผู้อำนวยการที่เกษียณอายุราชการด้วย

ภาพ/ข่าว:นายธนัฏฐ์ แสนแปง