โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประพันธ์​ บุญวรรณ์​  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมทั้ง​คณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเนตรนารี ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย นายประพันธ์​ บุญวรรณ์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ประธานในพิธีได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี