สพม.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผอ.สพม.เชียงใหม่ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ อันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ มีมานะสามัคคี เสียสละเพื่อส่วนรวม ความสามารถในการป้องกันตัว ดูแลตัวเอง รวมถึงหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองได้ ภายใต้คติประจำใจของลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” นั่นเองน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ภาพ/ข่าว:ศน. ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง