โครงกากร“ขอให้หนูได้เรียนออนไลน์”โดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ตามโครงการ“ขอให้หนูได้เรียนออนไลน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ณ หอประชุมแสนทอง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม