สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคเหนือ ในส่วนต่างๆของการดำเนินงานเช่น การประสานงาน และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ได้ให้ความสำคัญและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว:ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง