โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ถวายต้นกฐิน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมกันถวายต้นกฐินโรงเรียน ณ วัดแสนทอง และวัดบ้านหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่