โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้เข้าร่วมดำเนินการ kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเวียงแหง และสำนักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนแก่นักเรียนที่มีความประสงค์ จะรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564