โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา ตำแหน่งครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เด็กชายจรัสกร บุ่ณนะ และเด็กชายภาณุวัฒน์ อินทริ ณ ห้องประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่