เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าแสดงความยินดีกับ นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ ห้อง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่