สพม.เชียงใหม่ เข้าคารวะและมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.20 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะและมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่