โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุวิทย์ เหลืองทอง พร้อมทั้งข้าราชการครู บุคลกร และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราราช บรมนาถบพิตร