โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมเข้าร่วมดำเนินการ kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มอบหมายให้นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครู ดูแล และให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันแรก โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมได้เข้าร่วมดำเนินการ kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเวียงแหงและสำนักศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการทยอยฉีดวัคซีนแก่นักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 20 ตุลาคมพ.ศ. 2564 การฉีดวัคซีนวันแรกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย