โรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมีนางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ พร้อมกับคณะผู้บริหาร มาให้กำลังใจลูกนวมินท์

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี : โรงพยาบาลนครพิงค์และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง