นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1จากโรงพยาบาลพร้าว ณ หอประชุมเอื้องพร้าว

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมเข้ารับบริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 จากโรงพยาบาลพร้าว ณ หอประชุมเอื้องพร้าว โดยมีนางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารและคณะครูได้อำนวยความสะดวกและให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564