ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และ ดร.เพราพิลาส น้อยหลู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ