ร่วมต้อนรับ ผอ.รร.ยุพราชวิทยาลัย คนใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี องค์กรภาคคีเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ นางสาวนิตยา กันสัยพันธ์