สพม.เชียงใหม่ รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 37/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ : กลุ่มนโยบายและแผน