ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ภาพ: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. ลำพูน เขต 1