ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

ร้อยความรักถักทอใจ
สานสายใยมุทิตา
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีมุทิตาจิต “เพชรกัลยา” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ดร.กนกวรรณ อุ่นใจ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคาร School Stay โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ