วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์ และคณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการปราโมทย์ นพวงศ์
และคณะครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ในการศึกษาดูงานกลุ่มบริหารทั่วไป ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์