โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในโอกาสส่งคุณครูประภาวรินทร์ ดวงเด่น วิชาเอกบรรณารักษ์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจอมทอง

โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในโอกาสส่งคุณครูประภาวรินทร์ ดวงเด่น วิชาเอกบรรณารักษ์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจอมทอง

วันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในโอกาสส่งคุณครูประภาวรินทร์ ดวงเด่น วิชาเอกบรรณารักษ์ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูในกลุ่มงานพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจอมทอง โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคาร ๔ จอมทอง