สพม.เชียงใหม่ รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564

สพม.เชียงใหม่ รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. สพม.เชียงใหม่ โดย นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 14/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่